برچسب:

اسید اوریک

نقرس یک بیماری التهابی مزمن است که در اثر تجمع اسید اوریک در مفاصل ایجاد می‌شود. اسید اوریک یک ماده زائد است که توسط بدن تولید می‌شود و در خون گردش می‌کند. هنگامی که سطح اسید اوریک خون به اندازه کافی بالا می‌رود، می‌تواند در مفاصل رسوب کرده و باعث درد، تورم و التهاب شود.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail