برچسب:

بیماری خودایمنی مزمن

لوپوس یک بیماری خودایمنی مزمن است، به این معنی که سیستم ایمنی بدن شما به‌اشتباه به سلول‌ها و بافت‌های سالم خود حمله می‌کند. این حمله باعث التهاب در سراسر بدن می‌شود که می‌تواند بر بسیاری از اندام‌ها از جمله مفاصل، پوست، کلیه‌ها، قلب و مغز تأثیر بگذارد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail