برچسب:

تلفن

تصور میشود اختراع این تلفن پرویی مربوط به ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ سال پیش باشد، اختراع شگفت‌انگیزی از عهد باستان که تقریباً همه کسانی را که درباره آن می‌شنوند، در حیرت فرو برده است. این ابزار ارتباطی ظریف ساخت دست بشر که در خرابه‌های شهر چان چان، واقع در پرو یافت شد، به‌عنوان اولین نمونه از تکنولوژی تلفن در نی

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail