برچسب:

روابط

چقدر حس خوشبختی داریم؟ احتمالا در برهه‌هایی از زندگی این سوال را از خود کرده‌ایم و شاید پاسخمان بر اساس معیارهایی متغیر بوده باشد، معیارهایی مانند حسمان درباره شغلمان، وضعیت مالی و سلامتی و رشد شخصی و ظاهرمان و غیره.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail

تحقیقات جدید پژوهشگران به شما توصیه می‌کند تا خودتان بچه‌دار نشده‌اید، به سایر والدین جملاتی مثل «من هرگز این‌طور بچه‌داری نخواهم کرد» را نگویید؛ چون با تقریب بالا، شما هم ممکن است عینا همان کار را انجام دهید.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail