برچسب:

سعودی

با توجه به تحقیقات اخیر، بیشتر مناطق تاریخی و مذهبی در عربستان سعودی تخریب شده‌اند و شایعاتی مبنی بر تخریب تعداد دیگری از مناطق تاریخی و آرامگاه‌ها نیز وجود دارد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail