برچسب:

مرگ

والدین دوست دارند همیشه فکر کنند که می‌دانند به فرزندانشان چه می‌گذرد- و اگر نوجوان‌شان قصد خودکشی داشته باشند، آنها باخبر می‌شوند. با این حال، تحقیقات نشان می‌دهد که این…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail