برچسب:

Roland Gumpert

نمایشگاه خودرو ژنو مهم‌ترین نمایشگاه اروپایی در زمینه‌ی خودرو به شمار می‌رود اما با این حال این تنها خودرو سازان اروپایی نیستند که محصولات خود را در این رویداد به…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail