مهاجرت مرگبار!

نویسنده:

۱۱:۳۶:۵۰

مهاجران ازجان‌گذشته‌ای که به آخر خط رسیده‌اند هر خطری را به جان می‌خرند تا از آّ‌ب‌های کشنده و بی‌رحم مدیترانه عبور کنند.

کریس مک گراث، عکاس گتی ایمجز (Getty Images)، به تازگی به مدت دو هفته همراه با خدمه کشتی ققنوس ایستگاه امداد ساحلی مهاجران در آب‌های مدیترانه بین ایتالیا و لیبی گشت زدند. در طی این مأموریت‌ها، خدمه کشتی صدها مهاجر را که برخی از آنها کشتی‌هایشان واژگون شده بود نجات دادند و ده‌ها جسد از آب‌ دریا بیرون کشیدند.

سازمان ملل متحد تخمین می‌زند بیش از ۶۵ هزار مهاجر از آفریقا و خاورمیانه به اروپا رسیده‌اند؛ یعنی حدود یک‌سوم از میزان مهاجرانی که در سال ۲۰۱۶ در همین تاریخ به این قاره سبز پا گذاشتند.

بخش عمده این کاهش در تعداد مهاجران اعمال محدودیت‌های بیشتر بوده که از شمار مهاجرانی که از طریق یونان می‌آمدند کاسته است. به دلیل این که مهاجران از مسیرهای دیگر که معمولاً خطرناک‌تر هستند اقدام به ورود غیر قانونی به اروپا می‌کنند میزان مرگ و میر به ۱۵۰۰ تن در هر سال افزایش پیدا کرده که با وجود کاهش چشمگیر تعداد مهاجران، تلفات خیلی بیشتر از سال ۲۰۱۶ بوده است.

برگرفته از
theatlantic
لینک کوتاه

دیدگاه