بحران جدید یونانی‌ها: آکروپلیس در حال ریزش است

نویسنده:

۱۲:۴۲:۴۲

 
درست زمانی که تصور می‌شد که یونان از بدترین بحران خود خارج شده است، اتفاق ناگوار جدیدی به آن ضربه می‌زند: "آکروپلیس در حال ریزش است." خبرگزاری ANA یونانی می‌گوید، مهندسین متوجه شده‌اند که بخشی از سنگ بزرگ مسطح سقف در مرکز آتن، متعلق به پارتنون باستان، شروع به فروپاشی کرده است.

تیم‌هایی از شورای باستان‌شناسی مرکزی پس از بررسی سقوط سنگی بزرگ در ماه ژانویه، «بی‌ثباتی در منطقه‌ای بسیار گسترده» را در آکروپلیس گزارش کرده‌اند. در این حادثه، یک تخته سنگ با "اندازه قابل توجهی" در ناحیه‌ای پربازدید در پایتخت یونان سقوط کرده است. آژانس با سرزنش لوله‌های آب باران از موزه قدیمی آکروپلیس گزارش می‌کند، "کار برای تقویت دامنه جنوبی تپه که در آن مجموعه معبد با قدمت 2500 سال بنا شده است ضروری خواهد بود."

با وجود چاک‌ها و برش‌های شدید در مناطق دیگر، کار ​​مرمت بر روی این منطقه از دهه 1970 در جریان بوده است و به نوعی به عنوان نمادی از شکوه گذشته این کشور، مقدس باقی مانده است. اما در حال حاضر یونان با تحمل شش سال رکود اقتصادی بی رحمانه و بیکاری 27 درصدی، آن‌چنان هم با شکوه به نظر نمی‌رسد. با این حال، برای اولین بار از سال 2008، انتظار دیدن رشد متوسط ​​0.4 درصدی را در سال جاری می‌توان داشت.
 
یاسمن فراهانی فرد

برگرفته از
آکروپلیس
لینک کوتاه

دیدگاه