چراغ‌های کریسمس، نور امید در شب‌های تاریک زمستان

(Photo by Oli Scarff/AFP Photo)