برترین عکس‌های پهپادی ۲۰۲۰

مسابقات جهانی برترین عکس‌های پهپادی دنیا در سال ۲۰۲۰ برترین عکس های هوایی گرفته شده با استفاده از پهپاد را معرفی کرده است.

در ادامه با فوت و فن همراه باشید و برخی از تصاویر منتخب را ببینیم.

Love Heart of Nature

Alien Structure on Earth

Where Herons Live

Ball Up

Matti Buys Wakeskate

Frozen Land

Plays Pushing Tourists

Spring Maple Tree Shadow

Phoenix Rising

Black Flag

Corona

مطالب مرتبط

پاسخ بدهید