برچسب:

بقا

آیا می‌دانستید که سفر زندگی حتی قبل از اولین نفس‌کشیدن شما آغاز می‌شود؟ یک مطالعه جدید از دانشگاه UCLA نشان می‌دهد که استرس مادر در دوران بارداری می‌تواند بر سرعت بلوغ دختر اول او تأثیر بگذارد.

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail