برچسب:

خودرو مسافرتی

به حداقل رساندن صدا، لرزش، و سختی، مدت زیادی است که از اهداف کمپانی‌های خودروساز به شمار می‌رود. یک خودرو بی‌صدا هر مسافرتی به خصوص سفر‌های طولانی را لذت بخش‌تر…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail

به حداقل رساندن صدا، لرزش، و سختی، مدت زیادی است که از اهداف کمپانی‌های خودروساز به شمار می‌رود. یک خودرو بی‌صدا هر مسافرتی به خصوص سفر‌های طولانی را لذت بخش‌تر…

FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrVKEmail