آیا افسردگی پایه‌ای بیولوژیکی دارد؟

نویسنده:

۰۳:۳۵:۴۳

با بیش از ۳۵۰ میلیون فرد در سراسر زمین که از افسردگی رنج می برند، شکی نیست که مشکلی واقعی و جدی است. اما در واقع چه در حال رخ دادن درون یک فرد افسرده ست؟
آیا پایه‌ای بیولوژیکی یا زیست‌شناختی برای این حس‌های شدید غم وجود دارد؟

 

برگرفته از
asapscience
لینک کوتاه

دیدگاه